Thursday, 20 January 2022

ข่าวสารทั่วไป

เป็นข่าวสารทั่วไปของเทศบาล

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
📢ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
เตือน⛈️พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เตรียมรับผลกระทบ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดี ที่น่าชื่นชม
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสุสาน หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมก่อสร้างกำแพงดินสำเร็จรูป ทางเชื่อม หมู่ 6 ถึง หมู่ 13
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสผ่านอากาศเพื่อป้องกันสนิมเหล็ก บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้ง(จ้าง)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน “ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์”
    • 1
    • 2
Recent posts
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยติดเตียง (ขอรับความช่วยเหลือการทำบัตรประจำตัวคนพิการ) /ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565
ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงฝายชะลอน้ำแม่ทา หมูที่ 7 บ้านดอยสารภี
ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย