วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ข่าวสารทั่วไป

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
📢ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
เตือน⛈️พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เตรียมรับผลกระทบ 7-9 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กดี ที่น่าชื่นชม
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณสุสาน หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมก่อสร้างกำแพงดินสำเร็จรูป ทางเชื่อม หมู่ 6 ถึง หมู่ 13
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสผ่านอากาศเพื่อป้องกันสนิมเหล็ก บริเวณระบบประปาหมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้ง(จ้าง)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้าเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าใช้งาน “ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์”
    • 1
    • 2
เรื่องมาใหม่
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง
นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ไปรับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ