วันพุธ, 22 กันยายน 2564

สำนักปลัด

เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ

17 ก.ย. 2021
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ อยู่ตรงเกาะกลางถนน บริเวณหน้าปั๊มบางจาก ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน จำนวน 2 ราย เบื้องต้นได้นำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายส่งโรงพยาบาลแม่ทาเรียบร

มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ให้แก่หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในตำบล และหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดในตำบล ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า

27 ส.ค. 2021
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน ให้แก่หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในตำบล และหมู่บ้านที่มีบัตรเสียน้อยที่สุดในตำบล ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลทาสบเส้า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 2 บ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้าดำเนินการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกพื้นที่เขตการปกครองระหว่างเทศบาลตำบลทาสบเส้ากับเทศบาลตำบลทาสบชัย

27 ส.ค. 2021
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สำนักปลัดเทศบาลตำบลทาสบเส้าดำเนินการจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกพื้นที่เขตการปกครองระหว่างเทศบาลตำบลทาสบเส้ากับเทศบาลตำบลทาสบชัย (เทศบาลตำบลทาสบชัยเสนอแลกพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เส้า พร้อมพื้นที่(เต็มหมู่บ้าน) หมู่ 1 และ หมู่ 9 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทาสบชัย กับวัดหล่ายสาย สนามกีฬา และตลาดหล่ายสาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหล่ายส
เรื่องมาใหม่
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง
นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ไปรับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ