วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักปลัด

📢ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า

19 ก.พ. 2021
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ.4/4)ดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับ

🔴Fecebook live “เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน

15 ก.พ. 2021
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบเส้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยใช้ช่องทาง