วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ทั่วไป

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
พ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
จัดการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัย และความโปร่งใส่ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 1) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2564
📢ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง
เรื่องมาใหม่
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง
นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ไปรับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ