วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้ง
รู้ไหม❓การหาเสียงแบบออนไลน์ของผู้สมัครฯต้องทำอย่างไร❓
รู้ไหม❓ถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะเสียสิทธิอะไรบ้าง❓
🔴ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า
🔴ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า เขตเลือกตั้งที่ 1
📢ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเทศบาล
📄การปิดประกาศเลือกตั้งและการปิดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
🔴Fecebook live “เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
🔴ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลทาสบเส้า
📢การหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์