วันอาทิตย์, 1 พฤศจิกายน 2563

ทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ)ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ผังขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
สำนักปลัดเทศบาล(KM)
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมงานไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
การเสนอข้อเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
ร่วมพิธีต้อนรับพดยศและผ้าไตรพระราชทาน พระครูวีรกิจสภาพร เจ้าคณะตำบลทาปลาดุก เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า
เทศบาลตำบทาสบเส้า ประกาศการริบหลักประกัน
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
    • 1
    • 2