วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

ทั่วไป

ผังขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
สำนักปลัดเทศบาล(KM)
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมงานไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
การเสนอข้อเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการเปิดโลกกว้างสู้การเรียนรู้เด็กเล็ก ประจำปี 2563
ร่วมพิธีต้อนรับพดยศและผ้าไตรพระราชทาน พระครูวีรกิจสภาพร เจ้าคณะตำบลทาปลาดุก เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดทาสบเส้า
เทศบาลตำบทาสบเส้า ประกาศการริบหลักประกัน
    • 1
    • 2