Monday, 27 June 2022

ทั่วไป

กิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่ทา ณ ฝายบ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3
ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนด้านภาษี ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หมู่ 7 บ้านดอยสารภี
ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่(แพมเพิส)ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์แจ้งการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ลำห้วยช้างตาย หมู่ 13 บ้านดง
ประกาศเทศบาลตำบลทาสบเส้า เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำเดือน พ.ย. 64
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
พ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
Recent posts
“งดให้ งดรับ” ของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง ระดับ 3ในระบบ TPMAP (มีฐานะยากจนและมีผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง คือ เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) หมู่ 5,8,13
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 6 บ้านทาร้องเรือ