วันศุกร์, 3 เมษายน 2563

กองสาธารณะสุข

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงานที่ดินส่วนแยก สาขาแม่ทา และวัดศาลาแม่ทาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

02 เม.ย. 2020
วันที่ 2 เมษยน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เข้าทำการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร สำนักงานที่ดินส่วนแยก สาขาแม่ทา และวัดศาลาแม่ทา หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

17 มี.ค. 2020
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเอง และกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
    • 1
    • 2