วันพุธ, 22 กันยายน 2564

กองสวัสดิการสังคม

มอบต้นกล้าพันธุ์ผักชนิดต่างๆ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ บ้านดง หมู่ที่ 13

16 ก.ย. 2021
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลทาสบเส้า เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบต้นกล้าพันธุ์ผักชนิดต่างๆ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนกลุ่มอาชีพผุ้สูงอายุ บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการเพาะปลูกตามหลักการเกษตรปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศร

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการในพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

24 ส.ค. 2021
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00-12.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้านำโดย นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และคนพิการที่ได้รับการจ้างงานในชุมชน รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการในพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 จากคณะทำงานกำกับติดตามการป

มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

19 ส.ค. 2021
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท ให้กับคนพิการทางการมองเห็นในพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
เรื่องมาใหม่
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ออกรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยและรับชำระภาษีนอกสถานที่ทำการ ตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 10 บ้านกอลุง
นำประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ไปรับมอบเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ประจำรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทาสบเส้า ปฏิบัติภารกิจบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำ