Thursday, 20 January 2022

กองช่าง

ข่าวเกี่ยวกับกองช่าง

ออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อขออนุญาตในการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ของพื้นที่บ้านร้องเรือ หมู่ที่ 6 จนถึงจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 11 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3

30 Nov 2021
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับแขวงบำรุงทางลำพูน ตรวจสอบพื้นที่เพื่อขออนุญาตในการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ของพื้นที่บ้านร้องเรือ หมู่ที่ 6 จนถึงจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 11 บ้านศาลาแม่ทา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
Recent posts
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุและคนพิการ ที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพป่วยติดเตียง (ขอรับความช่วยเหลือการทำบัตรประจำตัวคนพิการ) /ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2565
ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงฝายชะลอน้ำแม่ทา หมูที่ 7 บ้านดอยสารภี
ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย