Wednesday, 28 September 2022
sdsdsds

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

18 Mar 2022
วันศุกร์ที่ 18 มียาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมรองนายกเทศมนตรี นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)