Friday, 12 August 2022
sdsdsds

จังหวัดลำพูนมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2563

01 Sep 2020
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุข การประกวดเรื่องเล่า การประกวด องค์กร อสม.สร้างสุขภาพต้นแบบ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัดประจำปี
    • 1
    • 2