วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

09 มิ.ย. 2020
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่ 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเงินคนพิการตามแนวทางมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายละ 1,000 บาท ทั้งหมด จำนวน 248 ราย โดย รับเงินสด จำนวน 100 ราย และโอนผ่านบัญ