วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ วัดบ้านแม่สะป๊วด วัดดอยสารภีและศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยสารภี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (โควิด-19)

08 เม.ย. 2020
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้าโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าทำการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร เช็ดทำความสะอาดพื้นผนัง อุปกรณ์สำนักงาน ณ วัดบ้านแม่สะป๊วด วัดดอยสารภีและศาลาเอนกประสงค์บ้านดอยสารภี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สนง.การไฟฟ้าแม่ทา, วัดทาร้องเรือ, ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8, วัดจำตาเหิน และสหกรณ์การเกษตรแม่ทา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส (โควิด-19)

07 เม.ย. 2020
วันที่ 7 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าทำการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร เช็ดทำความสะอาดพื้นผนัง อุปกรณ์สำนักงาน ณ การไฟฟ้าแม่ทา, วัดทาร้องเรือ, ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8, วัดจำตาเหิน และสหกรณ์การเกษตรแม่ทา เพื่อป้องกันการ

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร ที่ไปรษณีย์แม่ทา วัดหล่ายทา และวัดดอนชัย ลานพระพุทธามหาชัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

03 เม.ย. 2020
วันที่ 3 เมษยน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เข้าทำการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร ที่ไปรษณีย์อำเภอแม่ทา วัดหล่ายทา หมู่ 9 และวัดดอนชัย ลานพระพุทธามหาชัย หมู่ 8 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงานที่ดินส่วนแยก สาขาแม่ทา และวัดศาลาแม่ทาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

02 เม.ย. 2020
วันที่ 2 เมษยน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เข้าทำการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร สำนักงานที่ดินส่วนแยก สาขาแม่ทา และวัดศาลาแม่ทา หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)