วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

งานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน

21 ก.พ. 2019
เมื่อวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางสาววารินทร์  นำภา  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ได้เข้าร่วมงานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน