Thursday, 28 October 2021

📌แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง

พบเห็นทุจริตการเลือกตั้ง แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ประสานงานสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง