Friday, 12 August 2022

โครงการส่งอาชีพทำอาหารและขนม ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการส่งอาชีพทำอาหารและขนม ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองสวัสดิการสังคม โดยมีกิจกรรมการสอนทำขนมจีบ ซาลาเปา ขนมสาคูไส้หมู และข้าวเกรียบปากหม้อ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 30 คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน