Friday, 12 August 2022

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการจัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหาร นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาล คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทาสบเส้า คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดงสารภี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจำตาเหิน หมู่ที่ 5 และวัดดอยสารภี หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน