Thursday, 30 June 2022

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน การสวมหมวกกันน็อก 100% ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จัดทำโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน การสวมหมวกกันน็อก 100% ประจำปี 2563 โดยจัดให้กิจกรรมมอบหมวกกันน็อคให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกกันน็อค ตามเส้นทางเดินรถ (จุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ร่วมศิลป์วิถีชนคนแม่ทา (ลานพุทธามหาชัย) จนถึงสวนอาหารฟิวกู้ด โดยกิจกรรมในครั้งได้รับเกียรติจากท่านโยธิน ประสงค์ความดี นายกอำเภอแม่ทา มาเป็นประธานในการงาน