Monday, 18 October 2021

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะชาวทาสบเส้า ประจำปี 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญาราม จำนวน 60 คนจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะชาวทาสบเส้า ประจำปี 2563 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในเด็กตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษา ตลอดจนระดับชั้นมัธยมศึกษา และการปลูกจิตสำนีกการคัดแยกขยะให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยให้ความรู้ ณ โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน