Thursday, 30 June 2022

โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่มชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งดำเนินงานโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ณ สวนอาหารฟิวกู้ด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน