Thursday, 28 October 2021

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันสุดท้าย)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันสุดท้าย) ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน การฝึกระเบียบแถว,การฝึกปฏิบัติเงื่อนเชือก,การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย