วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าแลัแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2563

29 ม.ค. 2020
125

วันที่ 28 มกราคม 2563 เริ่มเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า จัดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าแลัแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน โดยจัดอบรม ภาคทฤษฎี ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมเทศบาล ภาคปฏิบัติ ช่วงบ่าย ณ บ้านทาดง หมู่ 13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน