Monday, 18 October 2021

โครงการคัดแยกขยะ กิจกรรมนวัตกรรมขยะรีไซเคิล ม.5 บ้านจำตาเหิน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะ กิจกรรมนวัตกรรมขยะรีไซเคิล การทำเปเปอร์มาเช่ ม.5 บ้านจำตาเหิน ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน