วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลทาสบเส้า

เชิญชวนทุกท่านร่วมกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยการกดที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม