วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

เปิดโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลทาสบเส้า

วันที่ 24 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้จัดพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลทาสบเส้า โดยพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี และนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าเป็นผู้กล่าวรายงาน