Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร ที่ไปรษณีย์แม่ทา วัดหล่ายทา และวัดดอนชัย ลานพระพุทธามหาชัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 3 เมษยน 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เข้าทำการล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอกอาคาร ที่ไปรษณีย์อำเภอแม่ทา วัดหล่ายทา หมู่ 9 และวัดดอนชัย ลานพระพุทธามหาชัย หมู่ 8 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)