Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะอันตราย ตามจุดทิ้งแต่ละหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะอันตราย ตามจุดทิ้งแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมารวบรวมไว้รอส่งไปยังหน่วยงานกำจัดโดยเฉพาะต่อไป