Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น