Wednesday, 20 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีขอรับเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีขอรับเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน รายละ 1,000 บาท ณ หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า และหมู่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 13 ราย