Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำกระเบื้องและครอบกระเบื้อง มอบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรง

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้นำกระเบื้องและครอบกระเบื้อง มอบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรง เมื่อเย็นวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสบเส้า หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด หมู่ที่ 6 บ้านร้องเรือ และหมู่ที่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน