Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า แจกถุงยังชีพสำหรับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

วันที่ 13 พ.ค.2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านในเขต และพนักงานเทศบาล ออกแจกถุงยังชีพสำหรับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า 10 หมู่บ้าน จำนวน 42 ราย