Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้าร่วมช่วยเหลือระงับเหตุรถบรรทุกน้ำมันเฉี่ยวชนรถเก่งทำให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณถนนสายลำปาง-เชียงใหม่

วันที่ 1 พ.ย.63 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้รับการประสานงานจากเทศบาลตำบลทาสบชัย ให้นำรถดับเพลิงเข้าร่วมช่วยเหลือระงับเหตุรถบรรทุกน้ำมันเฉี่ยวชนรถเก่งทำให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ โดยเทศบาลตำบลทาสบเส้า ได้น้ำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ ร่วมกับทต.ทาสบชัย ทต.ทาปลาดุก ทต.ทาทุ่งหลวง ทต.อุโมงค์ ทต.มะเขือแจ้ ทม.ลำพูน อบต.หนองหนาม และอบต.เวียงตาล โดยสามารถควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยใน เวลา 12.30 น.