Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มจากเหตุวาตภัย “พายุฤดูร้อน” ในคืนวันที่ 25 เมษายน 2564

28 Apr 2021
147

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มจากเหตุวาตภัย “พายุฤดูร้อน” ในคืนวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณวัดทาสบเส้า หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน