Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกสำรวจความเสียหาย และมอบกระเบื้องและครอบเพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเกิดเหตุวาตภัยในคืนวันที่ 25 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้าออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่เนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยในคืนวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เบื้องต้นทางเทศบาลฯได้ให้การช่วยเหลือโดยการมอบกระเบื้องและครอบเพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหาย