Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มจากเหตุวาตภัย “พายุฤดูร้อน” ในคืนวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564​ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มจากเหตุวาตภัย “พายุฤดูร้อน” ในคืนวันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ บริเวณศาลาสมเด็จพระพุทธามหาชัยและกุฏิวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน