Tuesday, 27 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมรางระบายน้ำที่ชำรุด ณ บ้านทาดง หมู่ที่ 13 ซอย 7

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมรางระบายน้ำที่ชำรุด ณ บ้านทาดง หมู่ที่ 13 ซอย 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน