Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการทำราวกันตกและซ่อมแซมถนนทางเข้าแหล่งการเกษตร หมู่ 6 บ้านร้องเรือ

11 Nov 2021
187

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ดำเนินการทำราวกันตกและซ่อมแซมถนนทางเข้าแหล่งการเกษตร หมู่ 6 บ้านร้องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางดังกล่าว