Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ออกสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนตามคำร้องขอ

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่ออกสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนตามคำร้องขอ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านทาสบเส้า และหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป