Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีขอรับบุตรธรรม

วันที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีขอรับบุตรธรรม จำนวน 1 ราย ณ บ้าน นางนงลักษณ์ ยาละนะ เลขที่ 85/3 หมู่ 9 บ้านหล่ายทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน