Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยเรื่้อรังด้วยโรคกระดูกทับเส้น

วันที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 09.30 น เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ร่วมกับ กาชาดจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาทในราย นางขันคำ นันตากาศ หมู่ 7 บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน