Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลทาสบเส้า นำโดยนายสุรินทร์ พรหมพนัส พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน