Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า