Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีสงฆ์ (ภาคเช้า) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล(ภาคเย็น) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานในพิธี