Wednesday, 28 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านดอยน้อย ดำเนินโครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ 10 บ้านกอลุง

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านดอยน้อย ดำเนินโครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่ 10 บ้านกอลุง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน