Tuesday, 27 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านดอยน้อย ดำเนินโครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับสำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านดอยน้อย ดำเนินโครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบหมู่ที่ 2 บ้านแม่สะป้วด ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน