Tuesday, 27 September 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้าพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และฝ่ายนิติบัญญัติ นำโดย นายณรงค์ ชัยศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้าพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ ลานวิถีชนคนแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ และนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นผู้กล่าวรายงานฯ