Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมตรวจสอบพื้นที่ลำน้ำแม่ทาบริเวณ หมู่ที่ 13 ร่วมกับผู้แทนสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาค สาขาเชียงใหม่

04 Nov 2021
112

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมตรวจสอบพื้นที่ลำน้ำแม่ทาบริเวณ หมู่ที่ 13 ร่วมกับผู้แทนสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านทาดง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน