Monday, 18 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการกักตัว กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ หมู่ที่ 8 บ้านดอนชัย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ราย