Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ร่วมเดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดย นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมเดินขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ในขบวนประกอบไปด้วย ขบวนของคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ และขบวนจาก 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน เคลื่อนขบวนจากหน้าวัดช่างฆ้อง ไปถึงลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จากนั้นประกอบพิธีถวายสักการะพระนางจามเทวี