วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลทาสบเส้า รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สะอาดสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทาสบเส้า เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เทศบาลฯได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “สะอาดสู่ความยั่งยืน” โดยได้ดำเนิน “ตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืนประจำปี 2563”