วันเสาร์, 27 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลทาสบเส้า มอบขนมให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทาสบเส้า นำโดยนายรังสรรค์ กันทาธง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาได้นำขนมมอบให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564