Thursday, 28 October 2021

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ในเขตเทศบาลตำบลทาสบเส้า