Thursday, 30 June 2022

เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Community Quarantine : CQ)

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทาสบเส้า ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Community Quarantine : CQ) ของเทศบาลตำบลทาสบเส้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการกักตัวครั้งต่อไป